U Sharr Berry kompaniji nastojimo da oba pola imaju jednake šanse za zapošljavanje i napredovanje u karijeri. U tom smislu usvojen je priručnik za promociju jednakosti polova.