Etički kodeks kompanije Sharr Berry DOO je usvojen u cilju poštovanja pozitivnih zakonskih propisa, međunarodnih sporazuma, etičkih i moralnih pravila i pravičnog tržišnog ponašanja.

Sharr Berry Etički kodeks

Svrha ovog Etičkog kodeksa  jeste da identifikuje osnovna pravila kojih se Sharr Berry DOO pridržava tokom svojih svakodnevnih aktivnosti i uspostavi odgovarajuće obaveze za kompaniju i njene zaposlene u smislu datih pravila.

Sharr Berry DOO i svi njeni zaposleni, bez izuzetka, dužni su da poštuju Etički kodeks. Etički kodeks sadrži osnovne principe i vrednosti kojima se Sharr Berry DOO vodi i koje namerava da poštuje i ubuduće.

Etički kodeks ne pokriva i ne može da pokrije sva pravila i situacije koje se mogu javiti. U pitanjima, situacijama i odnosima koji nisu izričito obuhvaćeni Etičkim kodeksom Sharr Berry DOO i njeni zaposleni dužni su da se ponašaju i postupaju u skladu sa principima i ciljevima Etičkog kodeksa, pozitivnim zakonskim propisima, međunarodnim sporazumima, etičkim i moralnim pravilima i pravičnim komercijalnim ponašanjem kako bi poštovali ugled i reputaciju Sharr Berry DOO.

Etički kodeks kompanije Sharr Berry DOO možete preuzeti na linku: