Kontakti

Për të informacionit dhe biznesit propozimet ju mund të kontaktoni Sharr Berry DOO Shtërpcë në: tel: +377 45 633 404 +381 64 365 33 55 (Viber) email: info@sharrberry.com
Sharr Berry Shterpce
Sharr Berry Shterpce