Sadnice maline Polka sertifikovane ili nesertifikovane možete naručiti u kompaniji SharrBerry. Porudžbine možete izvršiti putem telefona 045/633 404 ili 064/ 365 33 55 (viber). Detaljnije informacije o različitim sortama su date u tekstu koji sledi. 

Sezona branja: Polka pristiže na branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 15. jula, a u višim oko 25. jula. Ubiranje plodova traje duže u odnosu na druge sorte, i to do kasne jeseni, odnosno, do prvih mrazeva.

Kvalitet ploda: Polka ima krupne plodove prosečne težine 6 gr, kompaktnog oblika, sjajne tamno-crvene boje i odličnih skladišnih osobina u svežem stanju kao i za zamrzavanje. Ukus ploda je prijatan i kao takav je pogodan za prodaju u svežem stanju na domaćem tržištu, dok za evropsko tržište nije preporučljiva.

Upotreba ploda u svežem stanju: Polka se moze prodavati u svežem stanju i ubirati u dva navrata tokom godine i to od sredine leta do kasne jeseni i ako se ostave skraćeni jednogodišnji izdanci pristiže na branje u maju mesecu.

Upotreba ploda za zamrzavanje: Polka se koristi takođe i za zamrzavanje i cena je identična ostalim sortama ili nesto manja, ali su i troškovi prizvodnje i ubiranja znatno manji, a branje je razvučeno na 2-3 meseca.

Otpornost: Polka ima odličnu tolerantnost na bolesti, a na Botritis (sivu trulež) je malo osetljiva i to u slučaju loše i neadekvatne zaštite. Preporučuje se sadnja do 1.000 m nadmorske visine. Nije osetljiva na izmrzavanje, jer se na jesen po završetku branja svi izdanci prekose do površine zemlje i sklone sa parcele. Narednog proleća izbijaju novi izdanci koji daju plodove od polovine jula, pa do jeseni.

Karakteristike na polju: Polka je bujna sorta maline sa podignutim izdancima kojima se lako manipuliše. Sadnja se obavlja u jesen ili na proleće u razmaku od 0,4 x 3 m (8.250 kom/ha). U praksi se pokazalo da je preporučljivo postavljanje podveze sa bočnih strana na visini od 1-1,2 m u širini od 1 m na koje će se grane nasloniti, jer u suprotnom se mogu poviti do zemlje pod teretom ploda.

Sadnice: Najbolje je koristiti sertifikovane sadnice iz ovlašćenih matičnjaka. Sadnice maline Polka sertifikovane ili nesertifikovane možete naručiti u kompaniji SharrBerry. Tokom jeseni ili proleća se sade na dobro pripremljenom zemljištu, na dubini od 10 cm, tako da se vrat korena ne potopi duboko u zemlju, već da bude blizu površine (kao na slici). Koren zatrpati sitnom zemljom, dobro pritisnuti rukama da se izbaci sav vazduh oko žila i dobro zaliti vodom, kako bi se ostvario bolji kontakt sa zemljom. Sadnice je najbolje pre sadnje potopiti u rastvoru za bolje ukorenjavanje i zaštitu korenovog sistema od bolesti. Najbolje je koristiti preparat TIFI ili TRIFENDER u količini od 100 gr/100 L vode. Ako se sadi kasno u proleće ili je parcela osušita i nije dobro izfrezirana u rastvor ubaciti i 500 gr sredstva HIDROGEL koji će upiti rastvor i biljci obezbediti više vlage za ukorenjavanje i izbijanje novih izdanaka, ali i tokom cele godine.

Zemljište: Nakon izbora parcele, prvo se vrši pravilno uzorkovanje zemljišta na više mesta, na dubini od 0-30 cm i analiza, na osnovu koje se daju detaljne preporuke za pripremu zemljišta. Najbolje je blago kiselo (pH 5,5-6,5), rastresito, humusno zemljište, bogato hranljivim materijama. Nakon oranja parcele, po celoj površini parcele, razbacati kreč, ako je potrebno, i neki od zemljišnih insekticida (Galition Forte 20 kg/ha ili Radar Versus 30 kg/ha). Nakon freziranja celokupne parcele, obeležiti redove kuda će biti sadnja i u trake širine 1 m rasturiti dobro zgoreo stajnjak, 40 t/ha i đubrivo po preporuci (ITALPOLLINA i GUANITO) i sve još jednom zafrezirati. Otvoriti brazde za sadnju na dubinu od 15-20 cm, ubaciti insekticid (GALITION FORTE 10 kg/ha) i đubrivo po preporuci i blago zatrpati u brazdama grabuljicama, motikom ili metlom da se đubrivo prekrije zemljom 1-2 cm. Sadnicu postaviti u brazdu na dubini od 10 do 15 cm maksimalno, u uspravnom položaju i zagrnuti je sitnom zemljom i nagaziti blago nogama oko sadnice, dodatno nagrnuti grabuljama ili motikom zemlju oko sadnice. Ako je jesenja sadnja, oko sadnice napraviti uzdignuće 3-5 cm visine i nikako ne ostavljati dolinu. Ako je prolećna sadnja, ostaviti zemljište ravno oko sadnice, a nikako ne ostavljati veliko uzdignuće, a ako je kasna prolećna sadnja, ostaviti blago udubljenje oko sadnice da bi se u slučaju duže suše prva kišnica sakupljala oko biljke i time više zalila sadnicu.

Navodnjavanje: Kao obaveznu agrotehničku meru treba obezbediti navodnjavanje sistemom kap po kap koji se koristi i za prihranjivanje vodotopivim đubrivima, a u slučaju velikih suša preporuka je da se obezbedi i sistem orošivača (rasprskivača za zalivanje) koji se koristi isključivo preko noći kada se biljke ohlade. Rasprskivačima se obezbeđuje ravnomerno navodnjavanje cele površine zemljišta, jer Tulameen ima veoma jak i veliki korenov sistem. Primena sistema za navodnjavanje je neophodna, jer se radi o sorti koja obilno plodonosi. Redovnu prihranu sa povećanim sadržajem kalijuma i kalcijuma, a umerenim azotom treba primenjivati od početka do kraja zrenja plodova, a od početka oktobra u nekoliko navrata koriste se Kalijum sulfatna đubriva radi postizanja višeg procenta suve materije kako u plodu tako i u korenu. Na taj način biljke će obilnije plodonositi, imati krupnije plodove bolje obojenosti i biti pripremljena za zimu.

Zasena: Za Polku je neophodna zasena od minimalno 40% zasene kako bi se umanjilo sunčevo zračenje, smanjila temperature za 5-6°C i izbegle ožegotine ploda koje mogu nastati tokom leta, povećala cirkulacija vazduha, zasad zaštitio od eventualnog leda (grada) i radnicima obezbedio lakši i efikasniji rad tokom celog dana, a time povećao učinak rada. Sa mrežom se prinosi povećavaju i do 40%, a kavalitet ploda je neuporedivo bolji.

Prinos: Sadnja sortno čistog (sertifikovanog) i zdravstveno ispravnog sadnog materijala i primena svih agrotehničkih mera u prosečnoj godini, u punom rodu može obezbediti prinos od 20 – 25 t/ha.

Sadnice maline Polka sertifikovane ili nesertifikovane možete naručiti u kompaniji SharrBerry.

Categories: Malinepolkasadnice

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *