Sadnice maline Miker (Meeker) sertifikovane ili nesertifikovane možete naručiti u kompaniji SharrBerry. Porudžbine možete izvršiti putem telefona 045/633 404 ili 064/ 365 33 55 (viber).

Sezona branja: Meeker pristiže na branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 20. juna, a u višim oko 1. jula. Ubiranje plodova traje oko 30-35 dana.

Kvalitet ploda: Meeker ima plodove prosečne težine 5,5 gr kompaktnog oblika, sjajne svetlo-crvene boje i odličnih osobina za zamrzavanje i preradu. Ukus ploda je veoma prijatan sa većim prisustvom šećera i kao takav je veoma tražen za konditorku idustriju jer ima bolje karakteristike od sorte Willamette nakon odmrzavanja plodova.

Upotreba ploda za zamrzavanje: Meeker se koristi kao najbolja sorta maline za zamrzavanje.

Otpornost: Meeker je tolerantna na rak korenovog sistema i retko kada se dešava da oboli. Na fitoftoru je osetljiva kao i skoro sve sorte maline, a na Botritis (sivu trulež) je osetljiva i to u slučaju loše i neadekvatne zaštite. Preporučuje se sadnja do 1.300 m nadmorske visine, a ako se planira na većim visinama izabrati parcelu koja je zaklonjena od vetra i koja dugo na proleće ostaje pod snegom, odnosno na kojoj kasnije kreće vegetacija. Može da bude osetljiva na izmrzavanje u koliko se preforsira sa azotnim đubrivima, naročito krajem leta i jeseni. U tom periodu koristiti kalijum-sulfat koji povećava količinu suve materije u biljci. Prisustvo grinje oštećuje liske i ostavlja posledice na prinose za tekuću, ali i narednu godinu.

Karakteristike na polju: Meeker je srednje bujna sorta maline sa polu-podignutim izdancima kojima se lako manipuliše. Sadnja se obavlja u jesen ili na proleće u razmaku od 0,25 x 2,2 m (18.000 kom/ha). U praksi se pokazalo da je preporučljivo postavljanje 3-4 reda podveze. Veliki broj korenovih izdanaka i pravovremeno ostavljanje zaperaka obezbediće uslove za dobru selekciju izdanaka koji će se vezati i davati rod u narednoj godini.

Sadnice: Najbolje je koristiti sertifikovane kontejnerske sadnice i sadnice koje se vade direktno sa korenovim sistemom iz zemlje. Sadnice maline Miker (Meeker) sertifikovane ili nesertifikovane možete naručiti u kompaniji SharrBerry. Tokom jeseni ili proleća se sade na dobro pripremljeno zemljište, tako da se vrat korena ne potopi u zemlju, već da bude na površini (kao na slici) i zatrpati sitnom zemljom, blago pritisnuti rukama (ne nogama) i dobro zaliti vodom, kako bi se ostvario bolji kontakt sa zemljom. Sadnice pre sadnje potopiti u rastvor prihrane za ukorenjavanje 0,1% (10:40:10) i sredstva za zaštitu 0,1% (Triofender ili Tifi) u trajanju od 1-2 minuta.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *