Šumska kupina koju prerađujemo raste na ogromniom prostranstvima Šar planine.

Šumska kupina
Šumska kupina